Lekker snel geld verdienen?

Meld je vandaag nog gratis aan

En bespaar elke keer dat je online shopt!
Meld je direct gratis aan
  • Gratis aanmelden!

    Ontvang direct 100 Cashcrowns

  • Cashcrowns sparen!

    Lekker snel Cashcrowns sparen

  • Cashen!

    Cashen kan al bij 1000 Cashcrowns

Snel verdienen

Algemene voorwaarden en Privacy


Definities


0.0 - cashze.nl is onderdeel van Cospamedia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer: 36855073
0.1 - Bezoeker: Eenieder, die de website bezoekt of heeft bezocht
0.2 - Lid: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met cashze.nl, in Nederland woonachtig of gevestigd is en beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer.
0.3 - Overeenkomst: Een overeenkomst tussen cashze.nl en Lid, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing
0.4 - Transactie: Een transactie is een aankoop van een product of dienst op enige Webwinkel, uitgevoerd door een Lid via cashze.nl. De Transactie is geslaagd als de Webwinkel deze heeft goedgekeurd.
0.5 - Account: De persoonlijke omgeving van het Lid met de status van het gespaarde tegoed en persoonlijke gegevens
0.6 - Vergoeding: Op cashze.nl worden de vergoedingen weergegeven, zoals deze bij een Transactie bij een Webwinkel van toepassing kunnen zijn. (een vast bedrag of percentage van de netto aankoop of dienst)
0.7 - Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen zoals op deze pagina vermeld
0.8 - Website: http://cashze.nl

Aanmelden


1.0 - Door je aanmelding bij het cashze.nl programma ga je akkoord met de voorwaarden.
1.1 - Cashze.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, zonder vooraf de leden te informeren.
1.2 - Leden worden achteraf geïnformeerd middels e-mail naar het email adres, zoals bekend bij cashze.nl
1.3 - Ben je het niet eens met deze aanpassing(en) dan dient je account opgeheven te worden.
1.4 - Deze voorwaarden zijn bindend als je blijft deelnemen aan het cashze.nl programma, nadat je op de hoogte bent gesteld van enige aanpassing.

Leden


2.0 - Je dient minstens 16 jaar oud te zijn voor deelname aan ons programma.
2.1 - Ons programma is open gesteld voor ingezetenen van Nederland.
2.2 - Bij aanmelden dien je gebruik te maken van je eigen naam en email adres.
2.3 - Jouw profiel dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
2.4 - Het is niet toegestaan je meer dan 1 keer aan te melden.
2.5 - Wij staan per IP adres en per persoon 1 account toe!
2.6 - Bij overtreding word je account plus alle valse accounts verwijderd met verlies van saldi en referrals.
2.7 - Het is niet toegestaan je account te verkopen of weg te geven.
2.8 - Promotie voor cashze.nl middels SPAM is niet toegestaan.
2.9 - cashze.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen de registratie van een (aspirant) lid te weigeren

Aansprakelijkheid


3.0 - cashze.nl is nooit aansprakelijk voor verlies van jouw saldi, of enige schade, verband houdende met jouw lidmaatschap bij het cashze.nl programma. Dit geldt ook voor fouten en/of bugs in het verdiensysteem.

Uitbetalingen


4.0 - Je wordt uitbetaald op een Nederlandse bankrekening of Paypal.
4.1 - Heb je 1000 Cashcrowns gespaard, dan kun je uitbetaling aanvragen.
4.2 - Uitbetalingen worden binnen 7 tot maximaal 45 werkdagen na aanvraag afgehandeld
4.3 - Opgebouwd saldo verdiend door fraude en/of bugs in ons verdiensysteem wordt niet uitbetaald.
4.4 - We betalen je uit, als je profiel volledig en naar waarheid is ingevuld.
4.5 - De rekeninghouder dient dezelfde naam te hebben, als die in jouw profiel op cashze.nl
4.6 - Bij tegenvallende resultaten zijn wij gerechtigd met ons programma te stoppen, waarbij saldi lager dan 1000 Cashcrowns komen te vervallen.
4.7 - Als wij, in geval van faillissement, surseance van betaling of andere problemen bij onze adverteerders, onze uitbetalingen niet kunnen verwerken, komen de verdiensten van de leden te vervallen.

Privacy


5.0 - Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

Het checken van betalingen.
Het verzenden van e-mail berichten en nieuwsbrieven.
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen.
Je gegevens worden nimmer aan derden verstrekt of verkocht, tenzij de site word overgedragen aan een andere partij.