Lekker snel geld verdienen?

Meld je vandaag nog gratis aan

En (be)spaar elke keer dat je online shopt!
Meld je direct gratis aan
 • Gratis aanmelden!

  Ontvang direct 100 Cashcrowns

 • Cashcrowns sparen!

  Lekker snel Cashcrowns sparen

 • Cashen!

  Cashen bij 1000 Cashcrowns
  (al € 30.250,75 uitbetaald)

Snel verdienen

Algemene voorwaarden en Privacy


Definities


0.0 - cashze.nl is onderdeel van Cospamedia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer: 36855073
0.1 - Bezoeker: Eenieder, die de website bezoekt of heeft bezocht
0.2 - Lid: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met cashze.nl, in Nederland woonachtig of gevestigd is en beschikt over een Nederlands bankrekeningnummer.
0.3 - Overeenkomst: Een overeenkomst tussen cashze.nl en Lid, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing
0.4 - Transactie: Een transactie is een aankoop van een product of dienst op enige Webwinkel, uitgevoerd door een Lid via cashze.nl. De Transactie is geslaagd als de Webwinkel deze heeft goedgekeurd.
0.5 - Account: De persoonlijke omgeving van het Lid met de status van het gespaarde tegoed en persoonlijke gegevens
0.6 - Vergoeding: Op cashze.nl worden de vergoedingen weergegeven, zoals deze bij een Transactie bij een Webwinkel van toepassing kunnen zijn. (een vast bedrag of percentage van de netto aankoop of dienst)
0.7 - Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen zoals op deze pagina vermeld
0.8 - Website: http://cashze.nl

Aanmelden


1.0 - Door je aanmelding bij het cashze.nl programma ga je akkoord met de voorwaarden.
1.1 - Cashze.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, zonder vooraf de leden te informeren.
1.2 - Leden worden achteraf geïnformeerd middels e-mail naar het email adres, zoals bekend bij cashze.nl
1.3 - Ben je het niet eens met deze aanpassing(en) dan dient je account opgeheven te worden.
1.4 - Deze voorwaarden zijn bindend als je blijft deelnemen aan het cashze.nl programma, nadat je op de hoogte bent gesteld van enige aanpassing.

Leden


2.0 - Je dient minstens 16 jaar oud te zijn voor deelname aan ons programma.
2.1 - Ons programma is open gesteld voor ingezetenen van Nederland.
2.2 - Bij aanmelden dien je gebruik te maken van je eigen naam en email adres.
2.3 - Jouw profiel dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
2.4 - Het is niet toegestaan je meer dan 1 keer aan te melden.
2.5 - Wij staan per IP adres en per persoon 1 account toe!
2.6 - Bij overtreding word je account plus alle valse accounts verwijderd met verlies van saldi en referrals.
2.7 - Het is niet toegestaan je account te verkopen of weg te geven.
2.8 - Promotie voor cashze.nl middels SPAM is niet toegestaan.
2.9 - cashze.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen de registratie van een (aspirant) lid te weigeren

Aansprakelijkheid


3.0 - cashze.nl is nooit aansprakelijk voor verlies van jouw saldi, of enige schade, verband houdende met jouw lidmaatschap bij het cashze.nl programma. Dit geldt ook voor fouten en/of bugs in het verdiensysteem.

Uitbetalingen


4.0 - Je wordt uitbetaald op een Nederlandse bankrekening of Paypal.
4.1 - Heb je 1000 Cashcrowns gespaard, dan kun je uitbetaling aanvragen.
4.2 - Uitbetalingen worden binnen 7 tot maximaal 45 werkdagen na aanvraag afgehandeld
4.3 - Opgebouwd saldo verdiend door fraude en/of bugs in ons verdiensysteem wordt niet uitbetaald.
4.4 - We betalen je uit, als je profiel volledig en naar waarheid is ingevuld.
4.5 - De rekeninghouder dient dezelfde naam te hebben, als die in jouw profiel op cashze.nl
4.6 - Bij tegenvallende resultaten zijn wij gerechtigd met ons programma te stoppen, waarbij saldi lager dan 1000 Cashcrowns komen te vervallen.
4.7 - Als wij, in geval van faillissement, surseance van betaling of andere problemen bij onze adverteerders, onze uitbetalingen niet kunnen verwerken, komen de verdiensten van de leden te vervallen.

Privacy en cookie beleid


5.0 - Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

Het checken van betalingen.
Het verzenden van e-mail berichten en nieuwsbrieven.
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen.
Je gegevens worden nimmer aan derden verstrekt of verkocht, tenzij de site word overgedragen aan een andere partij.

5.1 - cashze.nl maakt gebruik van de diensten van Daisycon om aan performance based advertising te doen. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die is gegenereerd. Hiervoor slaat onze partner Daisycon enkele anonieme gegevens op, en worden zogeheten affiliate cookies gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie het privacystatement van Daisycon hierover. Om dit proces te ondersteunen kan het zijn dat we anonieme data over transacties op onze website aan het systeem van Daisycon doorgeven. Deze transactiedata blijft in ons bezit en zal niet door derden gebruikt worden. Voor de opslag en het bewerken van deze transactiedata is een bewerkersovereenkomst met Daisycon gesloten.
twitterbutton.nl